Descendants of Anders Taleberg

Ole Olsen Talberg1661

Name
Ole Olsen Talberg
Birth 1661 41

Publication: 00-03-1974
Citation details: 195
Quality of data: secondary evidence
Birth of a sisterMargrethe Olsdatter Talberg
1664 (Age 3 years)
Publication: 00-03-1974
Citation details: 137
Quality of data: secondary evidence
Quality of data: questionable evidence
Death of a fatherOle Svendsen Talberg
1697 (Age 36 years)

Quality of data: questionable evidence
Death of a brotherSvend Olsen Talberg
1720 (Age 59 years)
Quality of data: questionable evidence
Death of a sisterMargrethe Olsdatter Talberg
1737 (Age 76 years)

Burial of a sisterMargrethe Olsdatter Talberg
February 21, 1737 (Age 76 years)
Publication: 00-03-1974
Citation details: 194
Quality of data: secondary evidence
Quality of data: questionable evidence
Occupation
Gårdbruker, korporal

Publication: 00-03-1974
Citation details: 6, 8, 21
Quality of data: secondary evidence
Family with parents - View this family
father
elder brother
6 years
elder brother
3 years
himself
4 years
younger sister

BirthAner og slekter i søndre Østfold
Publication: 00-03-1974
Citation details: 195
Quality of data: secondary evidence
OccupationAner og slekter i søndre Østfold
Publication: 00-03-1974
Citation details: 6, 8, 21
Quality of data: secondary evidence
NoteAner og slekter i søndre Østfold
Publication: 00-03-1974
Citation details: 6, 8, 195
Quality of data: secondary evidence
Note

Omkring 1692 solgte arvingene etter adelsmannen Knud Bildt gården Brandstorp, gnr 8 i Skjeberg og gården ble nå bondegods fra å være adelsgods. Ole Olsen og hans svoger Hans Johnsen overtok gården og de ble i 1697 enige om å dele gården.

I delingsbrevet heter det bl.a: "Jeg, Hans Jonsen skall niude oc Beholde dend Nordre Bygning saa som dend nu forefindis". Uthusene derimot skulle han "forflødte paa dend wenstre Eijendel innen aar scrhrifendies worder 1698 till Johannj tider." (St. Hans) "Jeg Olle Olsen skall niude oc Beholde dend Søndre Bygning saa som dend nu forefindis". Det ser altså ut til at det har vært både våningshus og nødvendige uthus til to brukere. Men at de intil nå hadde brukt jord og skog i fellesskap, slik som bygselmennene før dem hadde gjort. Det heter videre: "Strand weij oc fische vand niuder wj en huer som Sædvanligt oc af gammelt tid wæret hafer". Til slutt: "Schulde Nogen imod forhaabning af os icke at wilde Efterlefre denne Contract udj alle sine foreschrefne poster oc pungter da at hafer forbrut til Ullerød Kiercke 100 Rd. uden Nogen Modsigelse, oc till die wissere oc tryggere Stadfæstelse hafer wj denne Contract med Egne hender underschrefret oc Zigneter har trycht".

Ole Olsen fikk den østre delen av Brandstorp. Hvor lenge han eide den, kjennes ikke, for etter noen år flyttet Ole fra Brandstorp og i 1710 var Even Pedersen eier og bruker av gården. Even var barnløs og ved skiftet etter ham i 1732, ble gården overdratt til Aslak Larsen.