News
Updated database - Oppdatert database
Saturday, December 31, 2022 4:25 PM

The database is updated today and contains 37000 profiles.

Databasen har blitt oppdatert og innholder 37000 profiler.

Updated database - Oppdatert database
Sunday, September 25, 2022 10:33 PM

The database is updated today and contains 36000 profiles.

Databasen har blitt oppdatert og innholder 36000 profiler.

Updated database - Oppdatert database
Thursday, April 28, 2022 9:14 AM

The database is updated today and contains over 35000 profiles.

Databasen har blitt oppdatert og innholder 35000 profiler.

Updated database - Oppdatert database
Thursday, December 30, 2021 7:30 PM

The database is updated today and contains 33205 profiles by mainly descendants of Jens Johannessen Thalberg since last update, but also others. 

Databasen har blitt oppdatert og innholder 33205 profiler med hovedsaklig etterkommere av Jens Johannesesen Thalberg siden forrige oppdatering, men også andre.

Updated database - Oppdatert database
Saturday, July 31, 2021 4:40 PM

The database is updated today and contains 32000 profiles. 

Databasen har blitt oppdatert og innholder 32000 profiler.

Updated database and software
Tuesday, February 2, 2021 10:27 PM

The database is updated today and contains over 30700 individuals. The software has also been updated. There is a new and fresh design with better support for a wider range of devices.

Databasen har blitt oppdatert og innholder over 30700 individer. Programvaren er også oppdatert. Det er et nytt og frisk utseende med bedre support for flere typer enheter.

 

Updated database / oppdatert database
Thursday, December 10, 2020 9:16 AM

The database has been updated! It now contains now 30364 individuals.

Databasen har blitt oppdatert! Den inneholder nå 30365 individer.

 

Updated database / oppdatert database
Tuesday, May 7, 2019 11:08 PM
The database has been updated with more information. It now contains now 27000 persons.

Databasen har blitt oppdatert med mer informasjon. Den inneholder nå 27000 personer.

25000 individuals
Friday, December 22, 2017 11:24 PM

The database has reached 25000 individuals before christmas

 

Updated database - Oppdatert database
Saturday, August 19, 2017 10:19 PM
The database has been updated with more information. It now contains now 24000 persons.

Databasen har blitt oppdatert med mer informasjon. Den inneholder nå 24000 personer.

Updated database - Oppdatert database
Tuesday, August 2, 2016 9:14 AM

The database has been updated with more information. It now contains now 22884 persons.

Databasen har blitt oppdatert med mer informasjon. Den inneholder nå 22884 personer.

New database and updated software
Tuesday, May 17, 2016 1:05 AMDatabasen har blitt oppgradert til en nyere versjon. I den forbindelse slettet jeg alle gamle brukerkontoer og Dere som ønsker, må registere dere på nytt. Registrering innebærer at dere får tilgang til å lese informasjon om nålevende personer. All annen informasjon er fritt tilgjengelig. Jeg beklager dette.

The database was just upgraded to a newer version. Because of that, I decided to delete all old useraccounts, and those of you that still wants, have to register again. The registration means that you are getting read access to living persons. All other information is still free. I am sorry for the inconvenience.

Who is online
No signed-in and no anonymous users