Anders Taleberg, 1638

Name
Anders /Taleberg/
Birth
Quality of data: secondary evidence
Note
Citation details: 78
Text:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 1: Nedre Borgesyssel prosti, 1664-1666, s. 78-79

Quality of data: primary evidence
Citation details: 136
Text:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 1: Nedre Borgesyssel prosti, 1664-1666, s. 136-137

Quality of data: primary evidence
Quality of data: secondary evidence
Citation details: 493, 505
Quality of data: secondary evidence
Note

I følge skattelister var Ivar bruker av gården Talberg nedre, gnr 149 i Ullerøy, Skjeberg i 1639 og 1643 og han fortsatte i årene fremover. Men i 1664 hadde Anders overtatt Talberg nedre og var bruker. Han var da 26 år gammel.

According to taxlistes was Ivar running the farm Talberg nedre in Ullerøy, Skjeberg in 1639 og 1643, and he continued running the farm the following years. But in 1664 Anders had taken over the farm. He was at that time 26 years old.

Citation details: 78
Text:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 1: Nedre Borgesyssel prosti, 1664-1666, s. 78-79

Quality of data: primary evidence
Citation details: 136
Text:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 1: Nedre Borgesyssel prosti, 1664-1666, s. 136-137

Quality of data: primary evidence
Quality of data: secondary evidence
Citation details: 493, 505
Quality of data: secondary evidence